cách rửa rau sạch đúng cách

Bí quyết rửa mọi loại rau sạch và đúng cách

Rửa rau 3 nước là sạch: Sai. Cách rửa đó không thể loại bỏ đất, rác ký sinh trùng và các hợp chất hóa học