chế độ ăn cho người già

Dinh dưỡng đầy đủ và cân đối dành cho người già

Quá trình tiêu hóa của người già thường diễn ra dài hơn do sự bài tiết dịch vị trong dạ dày giảm đi, việc hấp