điều đại kỵ khi ăn dưa hấu

Những điều cấm kỵ khi ăn dưa hấu

Đối với những người bị suy thận, chức năng của thận giảm đi rất nhiều, vì vậy họ thường bị phù ở chân tay hơn