làm sao bảo quản hoa quả tươi lâu

Bí quyết bảo quản những loại hoa quả được tươi lâu

Chú ý để nho sát về phía sau tủ bởi vị trí này nhiệt độ thấp, khả năng lưu thông không khí cao. 1. Táo,