người tiểu đường nên ăn thế nào

Thực đơn dành cho người bị bệnh tiểu đường

Lưu ý: Để kiểm soát đường huyết tốt, bệnh nhân nên chia thành nhiều bữa nhỏ, không bao giờ bỏ bữa ăn, nên dùng nhiều