phân biệt cà phê thật giả thế nào

Hướng dẫn cách phân biệt cà phê thật – cà phê giả

Như vậy, tỷ lệ pha bột càng nhiều, cà phê càng nhanh chìm xuống đáy ly và nước càng nhanh vẩn đục. Cách phân biệt