phương pháp chọn mua trứng tươi ngon

Phương pháp giúp chọn mua trứng tươi ngon

Nắm quả trứng trong lòng bàn tay, chỉ để hở 2 đầu trứng, nhìn vào trứng ở 1 phía, phía kia soi trên 1 nguồn