phương pháp dùng dầu ăn không hại sức khỏe

Bí quyết dùng dầu ăn để không hại sức khỏe

Thực phẩm khi chiên với dầu mới sẽ cho màu tươi, thơm ngon, còn với dầu sử dụng lại nhiều lần sẽ có màu vàng