thực phẩm giúp người say tỉnh rượu nhanh

Những món ăn giúp người say rượu nhanh tình

Lấy 3 – 5 quả cam tươi hoặt quýt tươi bóc vỏ ăn trực tiếp hoặc ép thành nước uống, nếu dùng vỏ thì càng